วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2552

ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมภาษี) ของจังหวัด นครศรีธรรมราช เดือนมกราคม ปี 2552

ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมภาษี) ของจังหวัด นครศรีธรรมราช เดือนมกราคม ปี 2552

1. คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ซม. = 1402 บาท/ลบ.ม.
2. คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. = 1449 บาท/ลบ.ม.
3. คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. = 1542 บาท/ลบ.ม.
4. คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. = 1579 บาท/ลบ.ม.
5. คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. = 1623 บาท/ลบ.ม.
6. คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม. = 1663 บาท/ลบ.ม.

ไม่มีความคิดเห็น: